Regulativ for rideundervisning.

Thise Rideklub tilbyder rideundervisning under følgende regler:

Generelt:

Eleven skal være medlem af Thise Rideklub.

Der kan tilbydes én gratis prøvetime efter aftale inden indmeldelse.

Indmeldelse og tilmelding til rideundervisning sker skriftligt på klubbens indmeldelsesblanket, som kan udleveres i stalden.

Alle relevante felter på blanketten skal udfyldes af hensyn til klubbens administration.

Ophør med rideundervisning og udmeldelse af klubben sker på klubbens udmeldelsesblanket, som kan udleveres i stalden. Bemærk ophør skal ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Undervisningen:

Eleven placeres efter aftale på et undervisningshold på op til 6 elever, idet der tages hensyn til elevens ride-rutine, elevens alder og elevens ønsker om tidspunkt i prioriteret rækkefølge.

En lektion er på 1 time derudover klargøring af hest, opsadling, rideundervisning, afsadling og oprydning. Eleverne opfordres til at møde op i god tid og gå i gang med klargøring af hestene, hvorved den effektive rideundervisningstid bliver længst mulig. Det er rytters eget ansvar at få sadlet op, men der er ofte nogen i stalden der kan hjælpe til.

undervisning omfatter ikke kun ridning på hesteryg, men også undervisning i teori og lære i horsemanship, da vi finder det lige så vigtigt at vores elever lærer håndtering og forståelse for hestens adfærd. Det er udelukkende underviserne der bestemmer hvilke dage der undervises i horsemanship og i teori.

Underviserne fordeler elevhestene efter praktiske og pædagogiske overvejelser og det kan ikke forventes at have den samme hest er til rådighed hver gang. Dette gælder ikke elever med partsaftale og elever med egen hest.

Betaling:

Betaling for rideundevisning sker efter Thise Rideklubs til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fremgår af klubbens hjemmeside www.thise-rideklub.dk og af opslag i stalden.

Betaling sker månedsvist forud. Opkrævning sker pr. email og eleven er derfor forpligtet til at oplyse en åben email-adresse, som opkrævningen kan sendes til. 

Sker betaling ikke rettidigt i henhold til opkrævningen opkræves et rykkergebyr på 50 kr. for første rykker og 100 kr. for de efterfølgende. Såfremt betaling ikke er sket efter 2. rykker sendes kravet til inkasso via fogedretten.

Rideundervisningen følger Thise Rideklubs undervisningsplan som i et vist omfang følger folkeskolens ferieplaner.

Undervisningsplanen fremgår af Thise Rideklubs Hjemmeside www.thise-rideklub.dk og af opslag i stalden.

Afvigelser herfra kan ske og vil blive meddelt i opslag og pr. email.

Der kompenseres ikke i den månedlige opkrævning for undervisningsfri perioder i henhold til undervisningplanen.

En dags aflysning af undervisning som skyldes rideklubbens eller undervisernes forhold vil ikke blive kompenseret i den følgende måneds opkrævning.

Andre betingelser:

Det er et krav at alle ryttere på rideklubbens matrikel bærer sikkerhedsgodkendt ridehjelm og ved spring og bomtræning er det er krav at bære sikkerheds godkendt sikkerhedsvest. Begge dele kan lånes af rideklubben, men pga. begrænset antal er det efter først til mølle princippet.

Man forpligtiger sig til at rydde op efter sig selv og den hest man har lånt efterladenskaber.

Det forventes at alle medlemmer, samt medlemmer under 16 års forældre møder op til de 2 årlige arbejdsdage i rideklubben, da alt arbejde, bortset fra undervisningen, er baseret på frivilligt arbejde.

Al færden og ridning i rideklubbens regi er på eget ansvar.