Medlemskontigent

Junior under 16 år                       250 kr. pr. halvår.

Senior over 16 år                          300 kr. pr halvår.

Støtte medlem                              150 kr. pr. år.

Undervisning på klubbens hest/pony

½ time/uge                                   265 kr./md

1 time/uge                                    310 kr./md

2 timer/uge                                   565 kr./md

Eneundervisning:                         Det er kun muligt at få eneundervisning hvis man har                                                              part på den pågældende pony. Pris aftales med                                                                        underviser.

Undervisning på egen hest/pony.

½ time/uge                                   245 kr./md

1 time/uge                                    270 kr./md

2 timer/uge                                   485 kr./md

Eneundervisning ½ time             Aftales med underviseren.                                                       

Part på rideskolepony

Halvpart:

675 kr. pr. måned. incl.:

Aktivitetskort

1 times undervisning pr. uge

Ret til at ride på de dage der ikke er undervisning, hvis ponyen ikke bliver brugt til arrangementer.

Førsteret på ponyen ved arrangementer i klubben.

Ret til at tage ponyen med til stævner i andre klubber på dage hvor den ikke bliver brugt i undervisning eller aktiviteter i klubben.

Indebærer at parthaver tager del i staldens vagtplan.

Ponyen må kun bruges af parthaver og parthaver må ikke låne den ud til andre.

kvartpart:

500 kr. pr. måned. incl.:

Aktivitetskort.

1 times undervisning pr. uge

Ret til at ride på de dage ponyen ikke bliver brugt i undervisningen eller til klubbens aktiviteter i enten lige eller ulige uger.

Delt førsteret på part pony med evt. anden kvartpart ved arrangementer i klubben.

Ret til at tage ponyen med til stævner i andre klubber på dage hvor man har part, hvis ponyen ikke bliver brugt til undervisning eller aktiviteter i klubben.

Indebærer at parthaver tager del i staldens vagtplan.

Ponyen må kun bruges af parthaver og parthaver må ikke låne den ud til andre.

Priser for aktivitetskort

Aktivitetskort skal købes ved brug af klubbens faciliteter udenfor undervisningen.

Dagskort for medlemmer:                   50 kr.

Dagskort for ikke medlemmer:           75 kr.

Månedskort:                                         175 kr.

Halvårskort: (fra 1. okt- 1. april)         800 kr.

Årskort:                                                 1250 kr.

Husstands årskort:                             1750 kr.

Opstaldning

Priser er pr. måned

Hest                                                1000 kr.

Pony                                               1000 kr.

Prisen er incl.

Aktivitetskort.

Halm på fold og som strøelse i boks

Ud og indlukning samt fodring på hverdage.

Hestene er minimum på fold 7 timer hver dag. (med mindre vejret ikke er til det)

Opstaldning indebærer at man deltager i staldens vagtplan for weekender samt helligdage og ferier. 

 

Juli måned er selvpasser måned.

Hjemtaget hest i juli måned er gratis.

Hest der bliver på rideklubben er normal pris.

Fuldfoder medbringer ejer selv. Wrap/hø skal købes af klubben til 1,50 kr. pr. kilo.

Priser for fravalg (Kun for opstaldede og parthavere)

Fravalg af staldvagter er ikke muligt da det er en del af at være opstaldet på Thise Rideklub.

Fravalg af udmugningsdage 500 kr. pr. gang.

 

Gæsteopstaldning

Hest/pony

Pr. døgn                                         140 kr. 

Pr. uge.                                           575 kr.   

Stævneboks (max 5 timer)           75 kr.

(Efterskoleelever der er medlem af klubben får 20% rabat på opstaldning)